ප්‍රතිචාර 2

සිහිනෙකින් සිහිනෙකට (2011 – 05 -03)


මන්දාරමෙන් එහා  – අරුනැල්ල දිලිසුනා

“වසන්තය එනවමයි”

මමම මට මිමිනුවා

පිනි බිංදු ඇහැරිලා – පොද වැස්ස ගිලිහිලා

වසන්තය එනවාලු

සුලඟ මට මිමිනුවා

ගං දෑල දොඩමලුයි

ලපලු පත් ඉඟි මරයි

අහස් ගැබ ඈත ඉම

දේදුන්න අත වනයි

හිත මිතුරුමද පවන

තනිකමට කවි කියයි

සිහිනෙකින් සිහිනෙකට

ජීවිතය පිය නඟයි

සුසුම් උනුසුම් ඉගිලිලා

සිතුම් නැවතුම් සොයයි

දෑසින්

පැතුම් පැවසුම් ඉවතලා

සුපෙම් හදවත යදී

දෑසින්

රහසින් ඇවිත් අහසින්

සිහිනෙන් ලඟින් දැවටෙන්
පහසින් දෙතාල් පහසින්

සිහිනයෙන් මා මුදවන්

ඇසිල්ලකින් විසල් ලොවක්

සිහිවිකල් කරන මනකල්

ගහක් කොලක් නැති කතරක්

මල් උයනක් කරන පැතුම්

මැවුම්කාර සිහින සිතුම්

හුස්මකින් හුස්මකට

ජනිතවන මියඇදෙන

යලි යලිත් ජනිත වන

පැතුමකින් පැතුමකට

සිහිනෙකික් සිහිනෙකට

නුඹ මගේ ලෝකයට  – මම නූඹේ ලෝකයට

අද අලුත් පේලියක් ඇඩ් කරන ලදී

නුඹ නුඹේ ලෝකයට  -මම මගේ හීනයට

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: