ප්‍රතිචාර 4

ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න


ඕනිමද ලංවෙන්න

තවත්  ලඟටම එන්න

හැමදේම දැනගන්න

ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න

ආස නම් ලං වෙන්න

ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න

ස‍ඳ ආදරේ නම්

දුර ඈත වී ඉන්න

ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න

ආස නම් ලං වෙන්න

ෆැන්ටසිය විඳ ගන්න

ආසනම් හැමදාම

නවතින්න හැමදාම

ලංවෙන්න එපාතව

ලංවුනොත්  නූඹ තවත්

සුදුපාට සඳ ඉතින්

පෙරදාක නූඹ දුටුව

සිහින සඳ නම් නොවේ

දුරට සඳ සියුමැලියි

ලඟට සඳ සීතලයි

අලුපාට තනිවෙච්ච

දූවිල්ල විතරමයි

සිහිනයෙන් දුටුව  සඳ

සිහිනයක් විතරමයි

සැබෑවට දකින සඳ

මරණයක් විතරමයි

සඳට ඇති ආදරේ

නැතිවලා යනවමයි

ආස නම් ලං වෙන්න

ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න

ආස නම්  විඳ ගන්න

ෆැන්ටසිය දුර ඉන්න

4 comments on “ෆැන්ටසිය බිඳ ගන්න

  1. ෆැන්ටසියට ලොග් වෙන්න
    බිදින් නැතුව click කරන්න

  2. ෆැන්ටසියට ලොග් වෙන්න
    බිදින් නැතුව click කරන්න
    http://navifantasy.blogspot.com

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: