ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

සරාගික – විරාගික


සරා සඳ සරාගිකයි

දෙතාල් පෙති තියා හොරෙන්

හිරු එලිය අරා හෙමින්

තරු කැකුලු මරා දමයි

වලාකුලු විරාගිකයි

සුලං රොදට පෙම් පුරයි

පොද වැස්ස හෙලා හෙමින්

නොලිලි කැකුලු පුබුදවයි

සරා සඳ සරාගිකයි

අමාවක, පරාජිතයි

රෑ අහස පුරා සුසුම්

කලුවරයි අරාජිකයි

වලාකුලු විරාගිකයි

නිදහසේ පියා සලයි

පවන් රොදක දැටවිලා

ගුවනතේ රටා අඳියි

සරා සඳ සරාගිකයි –  වලාකුලු විරාගිකයි

සරාගික සරා සඳක්

විරාගික වලාවකින්

සරාගික කිරණ පෙරා

විරාගික වෙසින් පෙරයි

සරාගික සරා සඳක් – වලාකුලට ඉඟි කරයි

විරාගික වලාකුලක් – සරා සඳට පෙම් පුරයි

 සරා සඳට පෙරුම් පුරන – වලාකුලු (වි)රාගිකයි

සරා සඳ සරාගිකයි –  වලාකුලු (ස)රාගිකයි

තරු කැකුල පරාජිතයි

කලුවරේ සුසුම් සලයි

අඳුරු අහස් ආයෙමත් – කලුවරයි අරාජිකයි

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: