ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

කවියක්ද මන්දා…?


කවියක් මට ලියාගන්න

දහක් පිටු පුරා
මගේ හිත ලියා
තවත් නම් ලියන්නට
දෙයක් නැති වෙලා

ඉවරයිද..? කවි හිතේ
ඇයි මෙහෙම ජීවිතේ
නිදිවරාගෙන තවත්
හිඳිම් අනිවාරතේ

පුරා නිදි වරා
කුරුටු බලි ගගා
නොදැනීම හොරා
රුයම ගතවෙලා

කවියක් වරෙන්
දැන් ලියවෙයන්
මට මුමුනමින්
ඉන්නවා හොරෙන්

නේක පද බැන්දා
හිත කියූ හින්දා
දැන් ඉතින් හිතේ කවි
ඉවරයිද මන්දා

හිත් අගින් වෑහිලා
නෙත් අගින් නික්මිලා
ඇස් වලින් වස්සවපු
සිතුම් පැන් වේලිලා

මත් බැලුම් නෙත් අගින්
කොනිත්තා හිත් අගින්
කවි සිතුම් වස්සවන
වරුසාව යලි වරෙන්

හතරැස් වෙලා සඳරැස්
නැතිව ඇයගේ මදහස්

පෙම් වදන් වරැසාව අහිමිව
කවි සිතුම් මල් උයන කම්බස්

ඉතිං සඳවතී
ඇයි අවපසේ රැඳී

තවත් දුක් නොදී
වරෙන් සඳවතී

කවි ගිලිහෙන තරැ දිලිහෙන – තනි සිසිනෙක හිත හඩවන
සිසින සිතුම් යලි අරගෙන – සිහිනෙන් එනවද සිදඟන

ලියන්න මට තව සැරයක් – එකම එකම එක කවියක්
නෙකු කැල්මක් හසරැල්ලක් – දෙනවද තව එක සැරයක්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: