ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

“ප්‍රේමනීය කට්ට කෙල්ල”


මොට්ටු මොට්ටු මල් පිපුනා
මලක් හිතට කිට්ටු වුනා…
මගේ හිතට තට්ටු වුනා
මොට්ට කමට ලව් කෙරුවා

මට්ටු වෙලා නෑ කියලා
රට්ටුත් මට හිනා වුනා..
කවි වලින් කියුවා
සින්දු ලියලා දුන්නා
කෙලින්මත් කිව්වා
ලියුම් ලියලා දුන්නා…

ටෙලි පෝන් කෙරුවා
එස් එම් එසුත් ගැහුවා
යාලුවන් දම්මලා ඇහුවා
සිය පාරකට වැඩිය ඇහුවා

දන ගහලා ඇහුවා
මල් දීලා ඇහුවා
තෑගි දීලත් අහුවා
ඔයා බෑමයි කිව්වා…..

මගේ හිතට වෙට්ටු දැම්ම “ප්‍රේමනීය කට්ට කෙල්ල”
මොට්ට කමක් කියනවා දැන් ආදරෙයි කියල කිව්වම
කිට්ටු වෙන්න බැරි වුනාට මට්ටු වෙන්නේ නෑ මේ හිත
තට්ට තනි වෙලා ඉන්නම් කිට්ටු වේවි නුඔ දවසක

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: