සොදුර නුඹ ලිහිණියක


සිංදුව ගන්න click here

සොදුර නුඹ ලිහිණියක රැයේ අදුරට හඩන
මමද ලිහිණියෙක් වෙමි කැඩුනු කටු පිරිමදින
අහිංසක අප දෙදෙන තටු කඩා මේ ලෙසට
සිදී ගිය ගං දෑල හැර දැමූයේ කවුද..??

සදට දොස් නොකියන්න සද කුමක් කරන්නද
බාල වයසින් මැරුන ප්‍රේමයකි තරු එලිය….

කටුක දුක් විරහ මැද අතරමං වී ගියද
අප තවම අපේ ජිවිත වලට

– gunadasa kapuge-

%d bloggers like this: