ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

‎____OLD IS COLD_____


 

ඕල්ඩ් ඉස් ගෝල්ඩ් ….

හැමෝම කියන්නේ එහෙමයි…

ඒත් මට නම්…

ඕල්ඩ් ගෝල්ඩ් නෙවේ…

කෝල්ඩ්…

ඇන්ටාක්ටිකාව වගේ…

ඔයාගේ පරණ මතකයන්

හිටි හැටියෙම

හිතට ආපු ගමන්

හිරිවැ‍ටෙනවා…

මගේ මුලු ජීවිතේම….

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: