කෙල්ලෙක් ටෝක් කිරිමේ විමුක්තිගේ නියම


550px-5630-1

කොල්ලෙක්ට කෙල්ලෙක් ටෝක් කිරිමේ ආසාව පිටට නොපෙන්වූවද අන්නතය දක්වා දිගු වන අතර කෙල්ලෙක් ටෝක් වීමේ සම්භාවිතාව කෙල්ලව රීඩ් කර ගැනීමට ඇති හැකියාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ….

ප්‍රයෝරිටි ලිස්ට් එකක් සාදා කෙල්ලන් ටෝක් කිරීමට කොල්ලාට ඇති හැකියාව එක කෙල්ලෙක් බැ කියූවිට දැනෙන දුකට ප්‍රතිලෝමව සමානු පාතික වේ

කෙල්ලව ටෝක් වීමේ සම්භාවිතාව කෙල්ලට යවන මැසේජ් ගානට අනුලෝමව සමානුපාතික වන අත එය පොකට් එකේ මනි වලට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ

One thought on “කෙල්ලෙක් ටෝක් කිරිමේ විමුක්තිගේ නියම

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: