නෙට්වර්ක් Cache එක තියෙන තැන


j මචන්ලා මට සිරා වැඩක් අහුවුනා.. සිරාම වැඩක්…… පොඩි එකක්…. අපි නෙට් එක පාවිච්චි කරනවනේ… වීඩියෝ එකක් එකක් අපිට ඕනි උනාම අපි කරන්නේ යූටියුබ් එකෙන් බලලා ඩවුන්ලෝඩර් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා.. නැත්තම් IDM ,Orbitමොකකින් හරි…. ඕඩියෝ එකක් උනත් අහලා බලලා නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනි… එකකොට තමන්ගේ Browser එකේ Cache එකට එකපාරයි… ඩවුන්ලොඩ් වෙන්න තව පරයි එකමදිගටම “නෙට්වර්ක් Cache එක තියෙන තැන” කියවන්න