100% වහ කොහෙද තියෙන්නේ


සීයකින් තියා දාහකින්වත් කියාගන්න බෑ මට මේක මතකද ඔයා කිව්වා මට 100% ම ආදරෙයි කියලා… මං කිව්වා එතකොට “අම්මෝ 100% සැර වැඩියි සෝඩා ටිකක් දාලා සැන්ඩි කරලා දෙන්න” කියලා මං එහෙම කිව්වේ විහිලුවට.. මං තාමත් ඇල්කොහොල්ලෑ කටේ වත් තියලා නැත්තේ නෑ.. ඒත් ඔයා මගේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ මං ‍වෙනස් වුනා… ඔහේ පාවුන වලාකුලක් වගේ මගේදිගටම “100% වහ කොහෙද තියෙන්නේ” කියවන්න